euronews_icons_loading
پیروزی نمادین سربازان مکزیکی بر ارتش فرانسه در مکزیکو سیتی

هزاران نفر در مکزیکو سیتی سالگرد پیروزی در جنگ پوئبلا را جشن گرفتند. مکزیکی‌ها روز یکشنبه ۵ مه با حضور در خیابان‌های پایتخت، خاطره پیروزی سال ۱۸۶۲ را زنده کردند. در این مراسم، دو گروه به صورت نمادین با یکدیگر جنگیدند و در نهایت مکزیکی‌ها فرانسویان را شکست دادند.

مطالب بیشتر از بدون شرح