euronews_icons_loading
معترضان هنگ کنگی خواستار ممنوعیت دسترسی پلیس به پرونده‌های پزشکی شدند

زنی که چشمش در جریان اعتراضات هنگ کنگ آسیب دیده بود، روز پنج‌شنبه ۱۲ سپتامبر در جلسه دادگاهی که موضوع آن ممنوع کردن پلیس از دسترسی به پرونده پزشکی افراد بود، شرکت کرد.

این زن که به «Miss K» مشهور است، به نماد اعتراضات سه ماه اخیر در هنگ کنگ تبدیل شده است. بسیاری از معترضان هنگ کنگی نیز این روزها با استفاده از یک چشم‌بند خونین یا بستن یکی از چشم‌هایشان، حمایت خود را از او اعلام می‌کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح