محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگو در باره اپرای آنا نیکول، ویدئو

گفتگو در باره اپرای آنا نیکول، ویدئو
نگارش از Euronews

بخش هایی دیگری از ویدئوی گفتگو با آهنگساز و مدیر اجرای اپرای آنا نیکول در اپرای سلطنتی لندن در اینجا مشاهده کنید.