محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

"یوجا ونگ"

"یوجا ونگ"
نگارش از Euronews

در اینجا چند قطعه از مصاحبه یورونیوز با “یوجا ونگ” می بینید. او از علائقش، گذشته و آینده صحبت می کند.