در جستجوی شغل ایده آل در اروپا

در جستجوی شغل ایده آل در اروپا
نگارش از Euronews

در حالی که میزان بیکاری در حوزه پولی یورو از مرز دوازده درصد جمعیت فعال گذشته است، یک شهروند اروپایی چگونه می تواند شغل ایده آل خود را بیابد؟ شغل آزاد بهتر است یا کار در شرکت های بزرگ؟ کدام یک امکانات بهتری را در اختیار شهروندان اروپایی قرار خواهد داد.

ماه گذشته این مسایل را در برنامه نسل نو بررسی کردیم و سپس بر روی تارنمایه یورونیوز ابعاد مختلف آنها به بحث گذاشته شد. اگر مایلید این مطالب را بخوانید بر روی لینک زیر کلیک کنید: