محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نگاهی به «کمون» آخرین اثر توماس وینتربرگ

نگاهی به «کمون» آخرین اثر توماس وینتربرگ
نگارش از Euronews

«کمون» فیلمی است از توماس وینتربرگ که پس از «جشن» که جایزه ویژه هیات داوران کن را ۲۰ سال پیش برد یکی از بهترین فیلمهای این کارگردان ۴۷ ساله دانمارکی محسوب می شود.

در این فیلم کارگردان دانمارکی داستانهای پیچیده یک خانواده را به تصویر می کشد. بنوعی در کمون این خانواده بزرگ می شود.

فیلم در دهه هفتاد میلادی می گذرد. یک زوج میانسال وارث یک خانه بزرگ می شوند و تصمیم می گیرند با دیگر اعضای بزرگ خانواده این خانه را مانند رویای کمون تقسیم می کنند.

اما این کمون بهانه ای می شود برای کارگردان تا خیانت و دوری و گذرزمان را جلوی دوربین بگذارد.

وینتربرگ کارگردانی است که شناخت درستی از دوربین و سناریو دارد و همواره با بازیگران درخشانی کار کرده است.

این فیلم بازگشتی دارد به دهه هفتاد میلادی، دورانی که بسیاری معتقد بودند می توان طرحی نو درانداخت و سرانجام موفق نشدند و همچنان در سال ۲۰۱۷ بسیاری در حسرت همان آرزوهای دست نیافتنی هستند.