محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

لیبی در مسیر دشوار بعد از انقلاب

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
لیبی در مسیر دشوار بعد از انقلاب

انقلاب لیبی به ثمر رسید و حال باید ویرانه های دیکتاتوری قدیم را بازسازی کرد.
 
این چالش را ابتدا باید از طریق آشتی ملی و ایجاد نهادهای جدید شروع نمود.
 
اسلحه ها خاموش شده اند، اما برای دستیابی به ثبات و جلوگیری از جنگ قدرت، کشمکش ها و رقابت های قبیله ای ،هنوز مراحل بسیاری در پیش است.