محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مجله هفتگی اروپا؛ یک میلیون کودک حاصل برنامه تبادل دانشجوی اراسموس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ یک میلیون کودک حاصل برنامه تبادل دانشجوی اراسموس

کمیسیون اروپا در واکنش به عملیات تروریستی اخیر در بلژیک، بر ملاحظات امنیتی خود افزوده است. به همینگونه، شبکه پلیس اروپا تنها ظرف یک هفته حدود هزار نفر را به ظن عضویت یا همکاری با باندهای جنایتکار بازداشت کرده است. اما از اینها که بگذریم، خبر از عشق و ازدواج شرکت کنندگان در برنامه تبادل دانشجوی اراسموس است که نتیجه آن در طول مدت این برنامه، یعنی بیست و پنج سال گذشته، یک میلیون کودک بوده است. اینها همه در مجله هفتگی اروپا.