محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مجله هفتگی اروپا؛ مهاجرت در صدر مسائل اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
مجله هفتگی اروپا؛ مهاجرت در صدر مسائل اروپا

کمیسیون اروپا در اعطای امتیاز به ترکیه در مقابل کمک به جریان مهاجرت تعلل می کند، بحران مالی یونان و احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موضوع مذاکره میان وزرای دارایی منطقه یورو خواهد بود …و اعطای جایزه شارلمان به پاپ رهبر کاتولیکهای جهان….. در مجله هفتگی اروپا.