خبر فوری
مجله بازرگانی خاورمیانه

تاثیر تغییر نرخ بهره در اروپا بر بازارهای عربی، در مجله بازرگانی خاورمیانه هر هفته در مجله بازرگانی خاورمیانه، شما را در جریان مسائل و رویدادهای جاری بازرگانی در خاورمیانه و نیز تاثیر تحولات اقتصادی جهان بر این منطقه قرار خواهیم داد. در این برنامه به تاثیر تصمیم گیری بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره، در روز چهارم سپتامبر، بر بازارهای عربی می پردازیم. این تصمیم گیری نه تنها برای بازارهای اروپا بلکه برای بازارهای عربی نیز تعیین کننده است. سرمایه گذاران بازار در این زمینه انتظار زیادی از ماریودراگی رئیس بانک مرکزی اروپا دارند.

اخبار بیشتر business middle east