خبر فوری

donald-trump

کاملا هریس
Donald Trump & Joe Biden
 Joe Biden hugs his wife Dr. Jill Biden
President Donald Trump speaks at Trump National Golf Club Bedminster in Bedminster, N.J., Friday, Aug. 7, 2020.
اپلیکیشن چینی تیک تاک و آمریکا
Mark Meadows
رقابت بایدن و ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
آیا در صورت به تعویق افتادن انتخابات آمریکا بایدن رئیس جمهوری می‌شود؟
  Photo