خبر فوری
More about this topic

ازدواج کودکان

More articles

ورود دادستان به پرونده ازدواج دختر بچه ۱۱ ساله با مرد ۵۰ ساله
کودک‌همسری در آمریکا: ثبت ۲۸۰ هزار ازدواج در ۱۰ سال