خبر فوری
More about this topic

کلیولند

More articles

پلیس آمریکا در تعقیب قاتلی است که ویدئوی تیراندازی به مقتول را در فیسبوک منتشر کرده
قانون اجازه حمل سلاح در گردهمایی ملی جمهوریخواهان در کلیولند معلق نمی شود