خبر فوری
More about this topic

دیوید کامرون

More articles

آخرین نصیحت کامرون بعنوان نخست وزیر: بریتانیا باید تا حد ممکن به اتحادیه اروپا نزدیک باشد