خبر فوری
More about this topic

مجلس عوام

More articles

بحران برکسیت؛ احتمال رای عدم اعتماد به جانسون و صدارت کوربین
واکنش‌ها به حکم دادگاه عالی بریتانیا در غیرقانونی خواندن تعلیق پارلمان
ملکه بریتانیا با درخواست بوریس جانسون برای تعلیق پارلمان موافقت کرد
معترضان اقلیمی برهنه در مجلس عوام بریتانیا
مجلس عوام بریتانیا
ترزا می نخست وزیر بریتانیا