تازه ترین های سفر و جهانگردی

خبرهای بیشتر

تازه ترین های سفر و جهانگردی برنامه‌ها

اخبار بیشتر تازه ترین های سفر و جهانگردی

گردشگری پزشکی؛ بیمارانی که از چهارگوشه دنیا برای درمان به دوبی می‌آیند
رونمایی از فرودگر «بلو مون» و طرح بلندپروازانۀ جف بزوس برای سفر به ماه
هنگ‌کنگ؛ زیرساخت‌های جدید حمل و نقل گردشگران بیشتری را به شهر آسمان‌خراشها می‌کشاند
ماسل شولز آمریکا؛ زادگاه کوچک ترانه‌های بزرگ