خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

معلولان جسمی در برنامه جهان دانش

نظرها
معلولان جسمی در برنامه جهان دانش
اندازه متن Aa Aa

این هفته در جهان دانش درباره افرادی صحبت خواهیم کرد که با مشکل معلولیت و ناتوانیهای جسمی مواجه اند. دانشمندان در موسسات تحقیقاتی طرحهای زیادی برای حل مشکلات این جوانان دارند.

در این برنامه با پروژه های تازه و برنامه های جدید آنها آشنا می شویم.

سازمان جهانی بهداشت می گوید 150 میلیون تن از کودکان جهان با معلولیت های جسمی دست وپنجه نرم می کنند.

به همین دلیل بسیاری از موسسات آموزشی و تحقیقاتی تلاش می کنند تا با روش و طرح های نو مشکل آنها را حل کنند. روشها هم در جهان متفاوت است با هم نگاهی به برخی از آنها در ایرلند قطر و مالت می اندازیم.