خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تمايلات استقلال طلبانه در کاتالونیا افزایش می یابد

نظرها
تمايلات استقلال طلبانه در کاتالونیا افزایش می یابد
اندازه متن Aa Aa

در حالی که حنبش های استقلال طلبانه، به بسیاری از نقاط اروپا سرایت کرده است، در آستانه انتخابات منطقه ای در اسپانیا، بحث جدایی کاتالونیا روز به روز داغتر می شود. در این منطقه خودمختار اسپانیا، چنین سناریویی، باعث بیم ها و امیدهای زیادی شده است.

دلیل اصلی نارضایتی جدایی طلبان، سیاست های مالی دولت اسپانیاست. بودجه ای که صرف هزینه های کاتالونیا می شود، بسیار پایین تر از مالیات هایی است که مردم کاتالونیا می پردازند.