خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

چگونه از برده داری کودکان جلوگیری کنیم؟

چگونه از برده داری کودکان جلوگیری کنیم؟
اندازه متن Aa Aa

فروش و بردگی کودکان، یکی از منفورترین جنایت ها در جهان است، با این وجود این جرم در حال افزایش است.

بدست آوردن ارقام دقیق در مورد این موضوع بسیار دشوار است. بنا به برخی برآوردهای محتاطانه، تعداد کودکانی قربانی این قاچاق به یک میلیون و دویست هزار نفر در جهان می رسد و در حال حاضر بیش از پنج میلیون و نیم کودک به عنوان برده کار می کنند.