خبر فوری
More about this topic

حمایت از کودکان

More articles

پیاده‌روی دو کودک
عکس از خبرگزاری ایرنا
Channi Anand
مارادونا تی‌شرت امضا شده‌اش را به مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست اهدا کرد
ویروس‌کرونا و خشونت‌ خانگی علیه زنان و کودکان
توصیه پدر سوری به دخترش؛ صدای انفجار شنیدی، بلند بلند بخند
گزارش سازمان ملل درباره کودکان سوری: تجاوز، بردگی جنسی و آموزش نظامی اجباری
کودکان زخمی انفجار سومالی
تصویر از وبسایت یونیسف @UNICEF