خبر فوری
More about this topic

حمایت از کودکان

More articles

ویروس‌کرونا و خشونت‌ خانگی علیه زنان و کودکان
توصیه پدر سوری به دخترش؛ صدای انفجار شنیدی، بلند بلند بخند
گزارش سازمان ملل درباره کودکان سوری: تجاوز، بردگی جنسی و آموزش نظامی اجباری
کودکان زخمی انفجار سومالی
تصویر از وبسایت یونیسف @UNICEF
نجات بیش از۳۰۰ کودک مهاجر از شرایط «رقت‌بار» اردوگاه کلینت در تگزاس
یونیسف: ۱۱۵ میلیون پسر در جهان پیش از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند
هلند فعالیت‌ شرکت‌هایی را که با کار کودکان کسب سود می‌کنند ممنوع کرد