خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سقوط خدمات بانکی در قبرس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سقوط خدمات بانکی در قبرس
اندازه متن Aa Aa

حدود ده روز از بحران بانکی در قبرس می گذرد. در جریان این بحران، پس اندازهای بالاتر از یکصد هزار یورو، بگونه ای غیر منتظره تا چهل درصد مشمول حکم دولت و صندوق بین المللی پول شده و از بین رفته اند.

در این میان نهاد های قانونی قبرس مشغول رسیدگی به شکایاتی هستند که از راه گشودنهای مخفی برای خروج غیر قانونی پول از کشور خبر می دهد.

پیتر وندن اوت، کارشناس اقتصاد منطقه یورو در یک بانک بلژیکی می گوید: “پس انداز کنندگان عمده که بیمه نبوده اند، تا چهل درصد پولشان را در بانکهای قبرس از دست خواهند داد که موجب فرار سرمایه های خارجی از کشور در سالهای آینده می شود، اما این ضررها به اعتبار بخش مالی هم لطمه خواهد زد.”

این بحران، بدون تردید تا سالها بر اعتبار دولت قبرس هم تاثیر منفی خواهد داشت. پیتر وندن اوت می گوید: “اقتصاد قبرس در سالهای آینده تا بیش از بیست درصد افت خواهد کرد زیرا دیون دولتی افزایش خواهد یافت تا جایی که ممکن است این کشور بار دیگر به کمک مالی اتحادیه نیازمند شود.”

از سوی دیگر این احتمال هم وجود دارد که سرمایه داران بین المللی سرمایه گذاری در کشوری که به زانو درآمده است را بیش از گذشته مقرون به صرفه ببینند.

دراین باره، به نیکوزیا و به ملاقات آندرئاس نئوکلیوس بنیانگذار یکی از بزرگترین موسسات حقوقی در اروپا می رویم که با عمده ترین نهاد های اروپایی همکاری دارند. او در میان نخستین افرادی بود که با روسیه روابط اقتصادی برقرار و سرمایه روسها را به قبرس جلب کرده است.

یورونیوز: ده روز پس از تصمیم دولت برای کسر بخشی از پس اندازهای مردم، مشتریان شما و خود شما چقدر از دست داده اید؟

آندرئاس نئوکلیوس: شرکت ما بیست میلیون یورو از ذخائرش را از دست داده است. بسیاری از مشتریان ما هم پس اندازهایشان ضبط شده است.

یورونیوز: آیا کسی از مشتریانتان یا سرمایه گذاران عمده پولشان را پس خوانده اند؟

آندرئاس نئوکلیوس: ما دائما پیام مشتریانمان را نه تنها در اروپای شرقی بلکه در غرب اروپا از جمله بریتانیا، آلمان، فرانسه و غیره دریافت می کنیم که پولهایشان را برای ادامه کسب و کارشان و پرداخت حقوقها لازم دارند. بعضی ها شکایاتشان را به دادگاههای قبرس برده اند. آنها از دادگاه خواسته اند تا حداقل موقتا سرمایه هایشان را آزاد کرده یا حداقل اجازه تبدیل آنرا به اوراق قرضه بدهند.

یورونیوز: حدود دوسوم اندوخته های خارجی در قبرس متعلق به روسهاست. چه می شود اگر روسها و سرمایه داران عمده خارجی، سرمایه هایشان را از بانکهای قبرس خارج کرده در جای امنی پس انداز کنند؟

آندرئاس نئوکلیوس: این به نظام بانکی لطمه شدیدی خواهد زد و دو بانک متضرر – احتمالا لایکی – سقوط خواهد کرد. از سوی دیگر، اما، این فاجعه ای نخواهد بود. بازرگانی بین المللی قبرس بر سه ستون استوار است: خدمات بانکی، خدمات پولی و خدمات حقوقی که در قبرس معمول است.

یورونیوز: آینده قبرس را بعنوان یک مرکز بازرگانی چگونه می بینید؟

آندرئاس نئوکلیوس: قبرس برای دو یا سه سال آینده با مشکل روبرو خواهد بود، اما به اعتقاد من بر آنها چیره و قوی تر خواهد شد آنهایی که در از میان بردن نقش قبرس بعنوان یک مرکز بازرگانی منافعی دارند، مایوس خواهند شد.

یورونیوز: منظورتان کشورهای شمال اروپا است؟

آندرئاس نئوکلیوس: بعضی از کشورهایی که با ما رقابت داشتند. صریح بگویم عمدتا هلند. ما با هلند در جلب سرمایه های خارجی و بازرگانی بین المللی در رقابتیم.