خبر فوری
More about this topic

قبرس

موضوعات داغ روز

More about this topic

اسرائیل در آستانۀ امضای توافق با یونان و قبرس، پمپاژ گاز در مدیترانه را آغاز کرد
دور جدید مناقشه میان قبرس و ترکیه بر سر حق حفاری نفت و گاز
سامانه اروپایی «تله‌پرومتئوس»‌،‌ انتقال اطلاعات بیمار به پزشک و نزدیکان او