خبر فوری
More about this topic

cyprus

More articles

دور جدید مناقشه میان قبرس و ترکیه بر سر حق حفاری نفت و گاز
سامانه اروپایی «تله‌پرومتئوس»‌،‌ انتقال اطلاعات بیمار به پزشک و نزدیکان او
گفتگوی یورونیوز با رئیس جمهور قبرس در مورد مذاکرات بخشهای ترک و یونانی این کشور