خبر فوری
More about this topic

greece

More articles

فشار کرونا بر بخش گردشگری یونان پس از یک دهه ریاضت اقتصادی
 آتش‌سوزی در اردوگاه پناهجویان یونان۲۰۰ نفر را بی سر‌پناه کرد
سرگردانی پناهجویان در مرز ترکیه با یونان پس از خشونت‌های اخیر
یونان خبر کشته‌شدن یک پناهجو به ضرب گلوله مرزبانانش را تکذیب کرد