خبر فوری
More about this topic

turkey

More articles

با بالگرد اطفا حریق روی سر خبرنگار تلویزیون ترکیه آب ریختند
تصویر از ویدیو
Turkish police officers arrest protesters
تصویر از ویدیو
طرح ویژه ترکیه برای نجات صنعت بحران‌زده گردشگری در دوران شیوع کرونا