محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

معمای وجود زندگی در مریخ چگونه حل خواهد شد؟

معمای وجود زندگی در مریخ چگونه حل خواهد شد؟
نگارش از Euronews

دانشمندان دستگاههای خودکار به کره مریخ می فرستند تا بر روی آن حرکت کنند و بزودی در آن حفاری های بسیار عمیق نیز انجام خواهند داد تا شاید نشانه هایی از اینکه در گذشته، این کره محل زندگی بوده است یا نه، کشف کنند.

سیاره بهرام یا مریخ همچنان یک معماست اما اطلاعات ما از این سیاره طی ده سال گذشته پیشرفت بسیاری کرده است. ماموریت کاوشگر مدارگرد “مارس اکسپرس” آژانس فضایی اروپا، نقش بسیار مهمی در این پیشرفت داشت.

کاوشگر “مارس اکسپرس” ده سال پیش با هدف مطالعه بر روی سیاره سرخ پرتاب شد و با مطالعه عوارض سطحی و توپوگرافی و فرایندهای زمین شناختی و تحولی مریخ، به دانشمندان اجازه داد تا نقشه های سه بعدی تهیه کرده و کشف کنند مواد معدنی در چه نواحی وجود دارند.

کشف بزرگ مواد معدنی هیدراته در برخی نقاط کره سرخ، باعث کنجکاوی متخصصان شد. وقتی آنها کشف کنند این خاک رس و سولفات کجا قرار دارد، خواهند توانست جایی را که زمانی آب وجود داشته را نیز پیدا کند.

ماموریت “مارس اکسپرس” ثابت کرد که قطعات یخ در زیر سطح کره، در زیر غبار پنهان شده است. آن چیز دیگری را نیز کشف کرد، چیزی که مرموزتر و جذاب تر است: یعنی متان.

در سال ۲۰۱۶، مدارگردی در مدار مریخ قرار داده خواهد شد که برای یافت متان طراحی شده است و در سال ۲۰۱۸ این کاوشگر بر روی کره سرخ حرکت خواهد کرد.

این اولین ماموریتی است که با هدف یافتن نشانه هایی از زندگی به اجرا در خواهد آمد.

بشر در حال پیشرفت سریع در حل معمای مریخ است، معمایی که می تواند نکته های بسیاری را در مورد زمین برملا کند.