خبر فوری
More about this topic

سلامت

More articles

یافتۀ جدید دانشمندان: نوازش کردن الگوهای مغزی را به هم نزدیک می‌کند
چرا کرونا در همه کشورها و مناطق به یک اندازه شیوع پیدا نکرد؟
هشدار دانشمندان فرانسوی: شمار مبتلایان برای جلوگیری از موج دوم شیوع کرونا کم است
هشدار سازمان ملل: پیامدهای اقتصادی کرونا بیشتر از خود ویروس مرگبار خواهد بود
هشدار مقام آمریکایی: موج دوم شیوع کرونا می‌تواند بدتر باشد