خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

وام و اعتبار بانکی، چه رابطه ای با بحران بازار مسکن دارد؟

نظرها
وام و اعتبار بانکی، چه رابطه ای با بحران بازار مسکن دارد؟
اندازه متن Aa Aa

فراز و نشیب بازار مسکن در اروپا و تاثیر آن بر سلامت مالی و اقتصادی شهروندان، یکی از مسائل مهم و مورد پژوهش در دوران بحران اقتصادی است.

یک نکته مهم در سیاست پولی کشورها مسئله اعتبار بانکی است که نقش حمایتی از بازار مسکن را بازی می کند. برای نمونه در بریتانیا افت شدید نرخ بهره، برای خانواده ها در خرید خانه بسیار جذاب بود، زیرا می توانستند وام هایی با میانگین بهره پائین و در دراز مدت بگیرند.

در ایرلند نیز چنین بود. دیوید مک ویلیامز، اقتصاد دان، می گوید: وقتی قیمت خانه رو به افزایش است و به چند برابر میانگین قیمت طی چند سال قبل از آن می رسد، با رشد حبابی بازار مسکن روبرو می شویم. این به میزان زیادی به اختصاص اعتبار بانکی بیش از حد برای وام مسکن مربوط می شود. بنابراین اگر به جای اختصاص وام در ازای قیمت کنونی مسکن، این وام را در ازای میانگین قیمت مسکن طی ۲۰ سال گذشته اختصاص دهیم هرگز با رشد حبابی قیمت مسکن روبرو نخواهیم بود و بازار مسکن سالم و با ثباتی خواهیم داشت. زیرا بانک ها نخواهند توانست بیش از حد وام بدهند و در ترازنامه مالی خود دست به ترفند بزنند و زمینه را برای بحران مالی فراهم سازند.

برآورد بانک مرکزی ایرلند اینست که در این کشور به خاطر رشد حبابی بازار مسکن، دست کم ۱۴۰ هزار خانه ارزش واقعی خود را از دست داده اند و تقریبا ۲۰ درصد وام گیرندگان هر لحظه ممکن است خانه خود را از دست بدهند.

بررسی بیشتر این مسئله در برنامه اقتصاد واقعی.