خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

همجنس گرایان متقاضی پناهندگی نباید مجبور به اثبات همجنس گرایی خود شوند

نظرها
همجنس گرایان متقاضی پناهندگی نباید مجبور به اثبات همجنس گرایی خود شوند
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
به حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا همجنس گرایانی که از کشورهای عضو این اتحادیه تقاضای پناهندگی می کنند نباید برای اثبات همجنسگرایی خود تحت آزمایش قرار گیرند.

این حکم شامل تمام کشورهای عضو اتحادیه می شود. دادگاه عالی می گوید می گوید تمام این کشورها باید به کرامت انسانی احترام بگذارند.