خبر فوری
More about this topic

حقوق بشر

More articles

ترکیه دو مسئول پیشین عفو بین‌الملل را به زندان محکوم کرد
تصویر از ویدیو
کنسولگری عربستان در استانبول
«به رودخانه انداختن افغان‌ها به دست مرزبانان ایرانی»؛ شواهد چه می‌گویند؟
 کانادا برغم مخالفت‌ها فروش تسلیحات به عربستان سعودی را از سر می‌گیرد
انفجار در مرز آمریکا و مکزیک؛ دیوارکشی‌های ترامپ ادامه‌ دارد