خبر فوری
More about this topic

حقوق بشر

More articles

 کانادا برغم مخالفت‌ها فروش تسلیحات به عربستان سعودی را از سر می‌گیرد
انفجار در مرز آمریکا و مکزیک؛ دیوارکشی‌های ترامپ ادامه‌ دارد
حذف «مرد و زن» از ابزار هوش مصنوعی گوگل برای پرهیز از برچسب زنی جنسیتی
صدها السالوادوری پس از اخراج از آمریکا کشته شدند یا مورد آزار قرار گرفتند
گزارش سازمان ملل درباره کودکان سوری: تجاوز، بردگی جنسی و آموزش نظامی اجباری
صادرات تسلیحاتی آلمان در سال ۲۰۱۹ رکورد زد
آمریکا قاضی صلواتی و قاضی مقیسه را تحریم کرد
ایران قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل را محکوم کرد