خبر فوری
More about this topic

indonesia

More articles

 هشدار مقامات اندونزی: از سواحل مشرف به قله آتشفشانی دوری کنید