ویدیوها

euronews_icons_loading
اندونزی

تصاویر برگزاری تمرین گروهی یوگای خنده در جزیره بالی اندونزی

هزاران نفر با شرکت در یک جلسه یوگای خنده که در جزیره تفریحی بالی اندونزی برگزار شد، گرد هم آمدند تا ضمن تمرین خنده‌درمانی برای صلح جهانی دعا کنند.