خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ادامه اعتراضات به خشونت پلیس علیه سیا پوستان در آمریکا

نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
ادامه اعتراضات به خشونت پلیس علیه سیا پوستان در آمریکا
اندازه متن Aa Aa

آخرین گزارشها از آمریکا از ادامه اعتراضات به خشونت پلیس علیه سیاه پوستان در ایالتهای میسوری و نیویورک در شهرهای مختلف این کشور حکایت دارد.

از شهرهای برکلی و اوکلند در کالیفرنیا گزارش می شود که معترضان با پلیس درگیر شده و شیشه های مغازه ها را شکسته اند.

در نیویورک هم دهها نفر با خواندن آوازهایی خشونت پلیس علیه سیاه پوستان را محکوم کردند.

تظاهرات روز یکشنبه در نیویورک آرام گزارش شده است.

اعتراضات در نیویورک از زمانی آغاز شد که دادگاه یک پلیس را بخاطر خفه کردن یک سیاه پوست در تابستان امسال تبرئه کرد.