محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نمایش شهابسنگ ها در آسمان آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نمایش شهابسنگ ها در آسمان آلمان

خبرکوتاه

آسمان شمال آلمان شنبه شب شاهد ظهور و خاموشی شهابسنگ ها بود. حرکت به نسبت آهسته شهابسنگ ها، این اتفاق سالانه را برای ناظران در سراسر جهان به واقعه ای جذاب بدل کرده است.