محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اوباما و تبلیغی بی سابقه برای طرح بیمه عمومی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اوباما و تبلیغی بی سابقه برای طرح بیمه عمومی

وب سایت پربیننده بازفید ویدئویی از باراک اوباما منتشر کرده که بی سابقه است. این ویدئو برای تبلیغ طرح بیمه عمومی دولت آمریکا تهیه و تدوین شده است. پیش تر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در چنین حالاتی دیده نشده بود. باز فید به تازگی گفتگویی اختصاصی با آقای اوباما منتشر کرده است.