خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دادگاهی در فرانسه استراوس کان را از اتهام تشکیل شبکه فحشا تبرئه کرد

دادگاهی در فرانسه استراوس کان را از اتهام تشکیل شبکه فحشا تبرئه کرد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

دادگاه شهر لیل در شمال فرانسه، پس از رسیدگی به پرونده ای که در آن دومنیک استراوس کان، رئیس پیشین صندوق بین المللی پول به تشکیل شبکه ای از زنان روسپی متهم شده بود، او را از این اتهام تبرئه کرد.

دادگاه اعلام کرد که نه در جریان تحقیق و نه در اظهارات شاهدان، دلیلی برای مجرم بودن استراوس کان به دست نیامده است.