خبر فوری
More about this topic

رسوایی جنسی‌

More articles

شاهزاده اندرو: هرگز هیچ جرم جنسی از جفری اپستاین ندیدم
 اسطورۀ اپرای اسپانیا به آزار جنسی و سوء استفاده از قدرت متهم شد
پاپ در ایرلند رسوایی جنسی کشیشان را نفرت‌انگیز و باعث شرمندگی خواند