محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مذاکره سخت دولت چپگرای یونان در بروکسل برای ۷ میلیارد یورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
euronews_icons_loading
مذاکره سخت دولت چپگرای یونان در بروکسل برای ۷ میلیارد یورو

دولت یونان روز چهارشنبه در بروکسل با وام دهندگان بین المللی در خصوص جزییات و موارد فنی دریافت وام ۷ میلیارد یورویی به گفتگو می نشیند.

وام دهندگان می گویند آتن «وقتی برای تلف کردن ندارد». اکثر یونانیان هم ضمن حمایت از سیاست های دولت چپگرایشان در مذاکره با وام دهندگان برای تعدیل شرایط سخت بسته نجات مالی، می گویند می خواهند در حوزه پولی یورو باقی بمانند.

یکی از ساکنان آتن می گوید:«باید به یونان و دولت در اجرای اصلاحات قدم به قدم مهلت کافی و لازم داده شود. مردم آگاهند و می دانند که شرایط یک شبه بهتر نخواهد شد.»

دیگری می گوید:«امیدوارم توافق صورت گیرد. دولت در مذاکرات سخت گیری گذشته را نشان نمی دهد و مردم هم در مطالباتشان شفافترند. به نظرم کاری صورت خواهد گرفت. امیدوارم شرایط سابق بستۀ نجات مالی که نتوانستیم تحملش کنیم، اجراء نشود.»

مقامات اتحادیه اروپا ماه فوریه در کلیات با پرداخت ۷ میلیارد یورو از باقیماندۀ بسته نجات مالی به یونان موافقت اما آن را مشروط به اجرای اصلاحات اقتصادی توسط آتن کردند.

از پیش شرط های پرداخت این مبلغ وام ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد و اصلاح نظام مالیاتی یونان است.