خبر فوری
More about this topic

یونان

More about this topic

In this photograph taken from the Mediterranean shores near the city of Antalya, Turkey, a merchant ship, top right, sails past the research vessel Oruc Rei
حفاری های ترکیه در شرق مدیترانه
Petros Giannakouris
اجرای خیابانی هنرمندان یونانی برای حمایت از  فعالان حوزه فرهنگ و هنر
فشار کرونا بر بخش گردشگری یونان پس از یک دهه ریاضت اقتصادی