euronews_icons_loading
تظاهرات مخالفان نظام سرمایه داری در فرانکفورت

تعدادی زیادی خودرو و ساختمان در حاشیه مراسم افتتاح مقر جدید بانک مرکزی اروپا در شهر فرانکفورت آلمان، سوزانده شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح