محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ممنوعیت پلاک های شخصی با نمادهای پنهان نازی ها در اتریش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
ممنوعیت پلاک های شخصی با نمادهای پنهان نازی ها در اتریش

خبر کوتاه

اتریش پلاک های شخصی خودروهایی را که نمادهای هیتلر و نازی ها را در خود پنهان دارند ممنوع می کند، از جمله: HJ مخفف Hitler Youth جوانان هیتلر، NS مخفف National Socialis نازی ها، و نیز عدد 88 که نماد درود هیتلری است، یا 20-430 روز تولد هیتلر.