محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمک مالی کمیسیون اروپا برای حل مشکل پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
euronews_icons_loading
کمک مالی کمیسیون اروپا برای حل مشکل پناهجویان

کمیسیون اروپا یک کمک مالی دو میلیارد و چهارصد میلیون یورویی را به کشورهای اروپایی که با مشکل افزایش پناهجویان روبرو هستند، اختصاص داد. این کمک به تدریج و در طول شش سال به این کشورها داده خواهد شد. ایتالیا با ۵۶۰ میلیون و یونان با ۴۷۳ میلیون یورو بیشترین سهم را از این کمک خواهند داشت.

هجوم پناهجویان سبب افزایش مشکلات آنها از جمله در زمینه رفتار بعضی از مردم و مأموران در کشورهای میزبان شده است. یک مأمور یونانی نیز اخیرا به دلیل بدرفتاری با پناهجویان از کار برکنار شد.

یکی از اولویت ها و اهداف کمک جدید کمیسیون اروپا برآورده کردن نیازهای اولیه مهاجران از جمله اسکان موقت، غذا و بهداشت بوده است.

بخشی از کمک جدید کمیسیون اروپا نیز برای حل مشکل هجوم متقاضیان پناهندگی انگلستان در بندر کاله فرانسه، به دولت های فرانسه و انگلستان داده خواهد شد.

کشورهای اروپایی، به ویژه یونان و ایتالیا در سال جاری مسیحی با سیل مهاجران از خاورمیانه و آفریقا روبرو شدند.