خبر فوری
More about this topic

مهاجرت غیر قانونی

More articles

  Flavio Gasperini/Flavio Gasperini
کودکان مهاجر در آمریکا
قاچاقچیان مهاجران به اتحادیه اروپا در ۳ سال ۳۳۰ میلیون یورو به جیب زدند
پرداخت پول برای بازگرداندن داوطلبانۀ پناهجویان؛ طرح شکست‌خوردۀ اروپا
Petros Giannakouris
خبرگزاری صدای افغان
Kai Pfaffenbach
طالبان «به رودخانه افکندن افغان‌ها» را قساوت خواند؛ مرزبانی ایران تکذیب کرد
اتحادیه اروپا: ترکیه باید مهاجران را از مرز یونان بازگرداند