خبر فوری
More about this topic

مهاجرت غیر قانونی

More articles

اتحادیه اروپا: ترکیه باید مهاجران را از مرز یونان بازگرداند
صدها السالوادوری پس از اخراج از آمریکا کشته شدند یا مورد آزار قرار گرفتند
اعتراض گسترده جزیره‌نشینان یونان به حضور مهاجران؛ جزایرمان را برگردانید
کاروان جدید مهاجران هندوراسی در پی عبور از گواتمالا  و رسیدن به آمریکا
پناهجویان مکزیکی در آمریکا