محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آلودگی آب دریا و دریاچه های ریودوژانیرو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آلودگی آب دریا و دریاچه های ریودوژانیرو

آلودگی آب دریا و دریاچه های ریودوژانیرو موجب افزایش نگرانی مقامات و همچنین ورزشکاران شده است. ون وو چو، موج سوار اهل کره جنوبی یکی از قربانیان این آلودگی است. او در پی سر گیجه و دل درد شدید به بیمارستان منتقل شده است.

مربی این ورزشکار چنین گفت: «شنیده بودم که آب ریو چندان تمیز نیست. این آب برای ورزشکارانی که در آن به رقابت می پردازند خطرناک است.»

مقامات کمیته بین المللی المپیک ماه گذشته نگرانی عمیق خود را درباره آلودگی آب دریا و دریاچه های ریو ابراز کردند. برزیل کمتر از یک سال دیگر میزبان بزرگترین رویداد ورزشی جهان یعنی بازی های المپیک است.