محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پلیس روسیه: فرماندار جمهوری کومی رهبر باند تبهکار بود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلیس روسیه: فرماندار جمهوری کومی رهبر باند تبهکار بود

خبر کوتاه

فرماندار جمهوری کومی روسیه به اتهام تشکیل و رهبری یک باند تبهکار دستگیر شد.

به گفته مقامات روسیه این گروه توسل به جعل و تقلب اموال دولتی را تصاحب می کرد. تا کنون نوزده نفر در ارتباط با این گروه بازداشت شده اند و جستجو برای دستگیری سایر اعضا ادامه دارد.