محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بزرگداشت بیستمین سالگرد پیمان دیتون

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
بزرگداشت بیستمین سالگرد پیمان دیتون

خبر کوتاه

مراسم بیستمین سالگرد پیمان دیتون در موزه سارایوو برگزار شد.

بیست سال قبل و در روز بیست و یکم نوامبر کنفرانسی که در نهایت به امضای پیمان دیتون منتهی شد پایان یافت.

این پیمان حدود سه هفته بعد در پاریس امضا شد و به جنگ بوسنی پایان داد.