محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بریویک قاتل جوانان نروژی به شرایط حبس خود شاکی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
بریویک قاتل جوانان نروژی به شرایط حبس خود شاکی است

خبر کوتاه
آندرس بریویک، قاتل نروژی با سری تراشیده و سلام هیتلری در دادگاه حاضر شد. او شرایط ۲۱ سال حبس انفرادی خود را «غیرانسانی و تحقیرآمیز» می داند و شکایت به دادگاه برده است. این قاتل ۳۷ ساله با گرایش های راستگرایانه و افراطی در ژوییه ۲۰۱۱ میلادی با بمبگذاری در اسلو، پایتخت، و سپس در جزیرۀ اوتویای نروژ ۷۷ نفرِ اغلب جوان را بنام «حفظ کشورش از خطر اسلام و مهاجران» به ضرب گلوله کشت.