خبر فوری
More about this topic

پاریس

More articles

فرانسه از شهروندان خود خواست تابستان به خارج سفر نکنند
آرژانتوی، حومه پاریس صحنه ناآرامی در پی مرگ مشکوک جوان هجده ساله
ماسک و تست رایگان؛ تدبیر شهردار پاریس برای پایان قرنطنیه در پایتخت فرانسه
استفاده از بخاری در تراس کافه‌های پاریس به دلایل زیست محیطی ممنوع می‌شود