خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب چهار روزه خلبانهای ایرفرانس

euronews_icons_loading
اعتصاب چهار روزه خلبانهای ایرفرانس
اندازه متن Aa Aa

تعدادی از خلبانهای بزرگترین خطوط هوایی فرانسه، ایرفرانس دست به اعتصاب زده اند. اعتصاب این خلبانها در راستای بهبود ساعات کاری و افزایش حقوق و مزایا است و ارتباطی با اعتصاب نمایندگان سندیکاهایی که در مخالفت با قانون کار اعتصاب می کنند ندارد.

با اعتصاب این خلبانها ۲۰ درصد از پروازهای داخلی و خارجی ایرفرانس به مدت چهار روز لغو خواهند شد. مدیران ایرفرانس می گویند این اعتصاب تاثیری روی پروازها به مقصد شهرهای محل میزبانی جام ملتهای اروپا نخواهد گذاشت.

مدیرعامل ایرفرانس در فرودگاه شارل دوگل می گوید: «اعتصاب در حالیکه جام ملتهای اروپا در فرانسه آغاز شده است پذیرفتنی نیست و می گویم ایده زیبایی نیست. اگر خواستار مذاکره هستیم باید گفتگو کنیم اما گفتگو تحت فشار امکان پذیر نیست.»

یکی از مسافران در فرودگاه شارل دو گل پاریس گفت: «می دانید زمانی که حقوقی معادل شش هزار یورو دارید و می توانید به هجده هزار یورو برسید دیگر اعتصاب معنایی ندارد.»

درخواست اعتصاب از سوی سندیکای خلبانهای فرانسه اعلام شده است و تنها ۱۸ درصد از خلبانها به این اعتصاب می پیوندند.