خبر فوری
More about this topic

اعتصاب

More articles

ماکرون: آماده برگزاری همه‌پرسی در مورد پیشنهادهای اقلیمی شهروندان هستیم
اعتراض به قانون بازنشستگی؛ فرانسه در آستانه «روز سیاه» اعتصاب